Pozvánka na VH 2019

Pozvánka na Valnou hromadu TJ Spartak Trhové Sviny z.s., která se koná ve čtvrtek 20. června 2019 od 18, 30 hod. v KD Trhové Sviny.

Na Valnou hromadu jsou zváni: delegáti jednotlivých oddílů TJ Spartak s hlasem rozhodujícím. Ostatní členové TJ s hlasem poradním. Členové kontrolní komise TJ Spartak, zákonní zástupci nezletilých členů TJ Spartak, hosté (všichni s hlasem poradním).

Program:

      18, 00 prezence

 1. 18,30 Zahájení a schválení programu Valné hromady
 2. Volba – pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise
 3. Schválení jednacího řádu
 4. Zpráva o činnosti (výroční zpráva) TJ Spartak za rok 2018
 5. Zpráva o hospodaření TJ Spartak za rok 2018
 6. Zpráva kontrolní komise TJ Spartak
 7. Návrh rozpočtu VV TJ Spartak na rok 2019
 8. Diskuze
 9. Zpráva mandátové a návrhové komise
 10. Schválení usnesení
 11. Závěr VH

Celá pozvánka zde ke stažení [PDF]