Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostní sport

Opatření č. 2: Podpora výchovy talentované mládeže

Letošní rok STM SC Pigs – (střediska talentové mládeže), byl financován za podpory Jihočeského kraje částkou 230.000,- Kč oddíl Softballu se podílel částkou 60.000,- Kč.

Tento projekt běží za podpory jihočeského kraje a oddílu softballu TJ Spartak Trhové Sviny už 3 rok.

Rekonstrukce fotbalové tribuny

Projekt “Rekonstrukce fotbalové tribuny” v celkové výši cca 900.000,- byl financovaný Jihočeským krajem částkou 710.000,- , město Trhové Sviny se podílelo částko 150.000,- a oddíl fotbalu cca 40.000,-.

Pozvánka na volební Valnou hromadu TJ Spartak Trhové Sviny z.s.

Na volební Valnou hromadu TJ Spartak Trhové Sviny z.s., která se koná ve čtvrtek 26. května 2022 v 18,00 hodin v tanečním sále Kulturního domu v Trhových Svinech.

Na VH jsou zváni: delegáti jednotlivých oddílů TJ Spartak s hlasem rozhodujícím, ostatní členové TJ s hlasem poradním. Dále pak zástupci nezletilých členů TJ Spartak a hosté (všichni s hlasem poradním).

Program:
Od 17:30 prezence

 1. Zahájení a schválení programu VH (18:00h)
 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Volba pracovního předsednictva, mandátové, návrhové a volební komise
 4. Schválení jednacího a volebního řádu VH
 5. Výroční zpráva (zpráva o činnosti TJ Spartak)
 6. Zpráva o hospodaření v roce 2021
 7. Zpráva revizní komise
 8. Návrh rozpočtu VV na rok 2022
 9. Volba VV TJ Spartak na období 2022-2026
 10. Volba kontrolní komise
 11. Diskuze
 12. Zpráva volební komise
 13. Zpráva návrhové komise
 14. Schválení usnesení
 15. Závěr

Navržený program VH byl schválen na VV TJ Spartak dne 12.4.2022. Po skončení VH se bude konat schůze nově zvoleného VV a Kontrolní komise, kde budou zvoleni jednotliví funkcionáři.

Ing. David Štojdl
předseda TJ Spartak Trhové Sviny z.s.

Pozvánka na Valnou hromadu TJ Spartak Trhové Sviny

Pozvánka na Valnou hromadu TJ Spartak Trhové Sviny z.s., která se koná ve čtvrtek 25. června 2020 od 18:30 hod. v KD Trhové Sviny.

Na Valnou hromadu jsou zváni: delegáti jednotlivých oddílů TJ Spartak s hlasem rozhodujícím. Ostatní členové TJ s hlasem poradním. Členové kontrolní komise TJ Spartak, zákonní zástupci nezletilých členů TJ Spartak, hosté (všichni s hlasem poradním).

Program:
18:00 prezence

 1. 18:30 Zahájení a schválení programu Valné hromady
 2. Volba – pracovního předsednictva – mandátové a návrhové komise
 3. Schválení jednacího řádu
 4. Volba člena VV za oddíl softballu
 5. Zpráva o činnosti (výroční zpráva) TJ Spartak za rok 2019
 6. Zpráva o hospodaření TJ Spartak za rok 2019
 7. Zpráva kontrolní komise TJ Spartak
 8. Návrh rozpočtu VV TJ Spartak na rok 2020
 9. Diskuze
 10. Zpráva mandátové a návrhové komise
 11. Schválení usnesení
 12. Závěr VH

Celá pozvánka v PDF ke stažení zde

Situace okolo COVID-19

Jelikož se situace v ČR nejenom v oblasti sportu mění z hodiny na hodinu, sledujte prosím aktuální informace na níže uvedených odkazech:

Pozvánka na VH 2019

Pozvánka na Valnou hromadu TJ Spartak Trhové Sviny z.s., která se koná ve čtvrtek 20. června 2019 od 18, 30 hod. v KD Trhové Sviny.

Na Valnou hromadu jsou zváni: delegáti jednotlivých oddílů TJ Spartak s hlasem rozhodujícím. Ostatní členové TJ s hlasem poradním. Členové kontrolní komise TJ Spartak, zákonní zástupci nezletilých členů TJ Spartak, hosté (všichni s hlasem poradním).

Program:

      18, 00 prezence

 1. 18,30 Zahájení a schválení programu Valné hromady
 2. Volba – pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise
 3. Schválení jednacího řádu
 4. Zpráva o činnosti (výroční zpráva) TJ Spartak za rok 2018
 5. Zpráva o hospodaření TJ Spartak za rok 2018
 6. Zpráva kontrolní komise TJ Spartak
 7. Návrh rozpočtu VV TJ Spartak na rok 2019
 8. Diskuze
 9. Zpráva mandátové a návrhové komise
 10. Schválení usnesení
 11. Závěr VH

Celá pozvánka zde ke stažení [PDF]

TJ Spartak Trhové Sviny z.s. a podpora z MŠMT

TJ Spartak se velice cení podpory z MŠMT, která výrazně pomohla při odměňování trenérů a jejich asistentů za jejich práci. Jednalo se o program VIII. Organizace sportu ve sportovních klubech. V roce 2016 obdržela TJ Spartak 232 000 Kč. Finanční prostředky byly využity na odměny trenérům (více než 50% z této částky) a na sportovní vybavení. V roce 2017 TJ Spartak obdržela 461 000 Kč. Tyto prostředky byly opět využity na mzdy trenérů a jejich asistentů (více než 50%) na sportovní vybavení, dopravu, ubytování a nájem.