Pozvánka na Valnou hromadu TJ Spartak Trhové Sviny

Pozvánka na Valnou hromadu TJ Spartak Trhové Sviny z.s., která se koná ve čtvrtek 25. června 2020 od 18:30 hod. v KD Trhové Sviny.

Na Valnou hromadu jsou zváni: delegáti jednotlivých oddílů TJ Spartak s hlasem rozhodujícím. Ostatní členové TJ s hlasem poradním. Členové kontrolní komise TJ Spartak, zákonní zástupci nezletilých členů TJ Spartak, hosté (všichni s hlasem poradním).

Program:
18:00 prezence

 1. 18:30 Zahájení a schválení programu Valné hromady
 2. Volba – pracovního předsednictva – mandátové a návrhové komise
 3. Schválení jednacího řádu
 4. Volba člena VV za oddíl softballu
 5. Zpráva o činnosti (výroční zpráva) TJ Spartak za rok 2019
 6. Zpráva o hospodaření TJ Spartak za rok 2019
 7. Zpráva kontrolní komise TJ Spartak
 8. Návrh rozpočtu VV TJ Spartak na rok 2020
 9. Diskuze
 10. Zpráva mandátové a návrhové komise
 11. Schválení usnesení
 12. Závěr VH

Celá pozvánka v PDF ke stažení zde