Pozvánka na VH 2019

Pozvánka na Valnou hromadu TJ Spartak Trhové Sviny z.s., která se koná ve čtvrtek 20. června 2019 od 18, 30 hod. v KD Trhové Sviny.

Na Valnou hromadu jsou zváni: delegáti jednotlivých oddílů TJ Spartak s hlasem rozhodujícím. Ostatní členové TJ s hlasem poradním. Členové kontrolní komise TJ Spartak, zákonní zástupci nezletilých členů TJ Spartak, hosté (všichni s hlasem poradním).

Program:

      18, 00 prezence

 1. 18,30 Zahájení a schválení programu Valné hromady
 2. Volba – pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise
 3. Schválení jednacího řádu
 4. Zpráva o činnosti (výroční zpráva) TJ Spartak za rok 2018
 5. Zpráva o hospodaření TJ Spartak za rok 2018
 6. Zpráva kontrolní komise TJ Spartak
 7. Návrh rozpočtu VV TJ Spartak na rok 2019
 8. Diskuze
 9. Zpráva mandátové a návrhové komise
 10. Schválení usnesení
 11. Závěr VH

Celá pozvánka zde ke stažení [PDF]

TJ Spartak Trhové Sviny z.s. a podpora z MŠMT

TJ Spartak se velice cení podpory z MŠMT, která výrazně pomohla při odměňování trenérů a jejich asistentů za jejich práci. Jednalo se o program VIII. Organizace sportu ve sportovních klubech. V roce 2016 obdržela TJ Spartak 232 000 Kč. Finanční prostředky byly využity na odměny trenérům (více než 50% z této částky) a na sportovní vybavení. V roce 2017 TJ Spartak obdržela 461 000 Kč. Tyto prostředky byly opět využity na mzdy trenérů a jejich asistentů (více než 50%) na sportovní vybavení, dopravu, ubytování a nájem.

Pozvánka na VH 2018

TJ Spartak Trhové Sviny vás zve na Valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 18:00 hod. v tanečním sále Městského kulturního střediska Sídliště 710 v Trhových Svinech.

Celá pozvánka zde ke stažení [PDF]

Pozvánka na VH 2016

TJ Spartak Trhové Sviny vás zve na Valnou hromadu, která se bude konat ve středu 8. června 2016 od 18:30 hod. v klubovně restaurace Junior ve Školní ulici v Trhových Svinech.

Celá pozvánka zde ke stažení [PDF]

Pozvánka na VH 2015

TJ Spartak Trhové Sviny vás zve na Valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek 25. června 2015 od 18:30 hod. v klubovně restaurace Junior ve Školní ulici v Trhových Svinech.

Celá pozvánka zde ke stažení [PDF]

Pozvánka na VH 2014

Zveme Vás na Valnou hromadu TJ Spartak, která se koná ve středu 4. června 2014 od 18:30 v klubovně restaurace Junior ve Školní ulici v Trhových Svinech.

Celá pozvánka zde ke stažení [PDF]